Dags att få en inblick i hur de gotländska berguvarna har det. 2021 avslutades en tvåårig inventering av vår största uggla. Det är hög tid att presentera detta som fick ställas in ifjol på grund av pandemin. Per Smitterberg berättar och visar bilder. Dessutom det traditionstyngda luciafikat. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson är Sven-Olof Lundgren, tel. 070 267 73 24.