I stadens direkta närhet har vi ett fantastiskt ströv- och fågelområde, nämligen det gamla militärområdet som numera är naturreservat. Frodig lövskog, buskklädda hällmarker och en milsvid havsutsikt. Samling på reservatsparkeringen söder om Leva kungslador kl. 08:00. Ledare och kontaktperson är Per Smitterberg, tel. 070 568 53 68.