Vi börjar längst ut på Faludden och tar oss senare till Stockviken. Observera att p-platsen vid Stockviken är minimal så vi försöker samåka så mycket som möjligt. Vid starten på Faludden pratar vi oss samman. Samling kl. 08:00 på parkeringen längst ut på Faludden.
Ledare är Arvid Svanborg tel. 073 778 10 87 och Marie Björklund tel. 070 630 30 55.