Lokaler

Placerad mitt i Östersjön ligger Gotland mycket strategiskt. Trots avsaknad av typiska fastlandsskogar och stora insjöar, med de arter som hör till dessa biotoper, kompenseras skådaren med ett överflöd av kustbundna arter samt rikt inflöde av östliga rariteter. Titta på de stora örnarna, njut av vadarnas myllrande artrika flockar eller alkornas skränande och doftande jättekolonier. Detta och mycket mera med ett skiftande utbud under årets alla månader är vad vår underbara ö i Östersjön vill bjuda dig som skådare.Välkommen till ett stort fågeläventyr!

Ett axplock bland Gotlands fågellokaler

Storsudret

Storsudret har kanske de mest besökta fågellokalerna på Gotland. Ringmärkningsstationen vid Hoburgen och Rivet har potential för allt under alla årstider. Flisviken och Livräddningen är kända för sina vadarmarker och här ses rariteter som stäpphök och tuvsnäppa. I Skoge lite längre norrut kan man få höra och om man ha tur se höksångare, en av lokalens häckfåglar. Du får heller inte missa Faludden och Stockviken med sina betade strandängar där brushanar spelar. Lokalen är också bra för sträckskådningen under rätt vindar och under våren rastar tusentals vitkindade gäss och en och annan rödhalsad gås.

Södra Gotland

På den sydvästra sidan finns en hel del fina lokaler. Ekstakusten med Hammarudd är utmärkta under ejdersträcket. Utanför ligger Östersjöns enda fågelberg, Stora och Lilla Karlsö med tusentals häckande alkor och skarvar. På östra sidan finner du Hummelboholms betade strandängar och Lausviken. I södra delen av Lausviken har ett nytt fågeltorn rests och där kan du njuta av vadare, änder och rovfågel. Ute på Östergansholm är fågellivet utmärkt och ön är känd för sitt lomsträck i slutet på maj.

Mellersta Gotland

De mellersta delarna av ön är kanske inte kända för sina fågellokaler men låt inte det lura dig. Tofta skjutfält är lättillgängligt och en utmärkt rovfågelslokal där kungsörn, lärkfalk och kärrhökar kan ses. Nattfåglar vid Linamyr är ett måste när man besöker ön. Kornknarr, vaktel och nattskärra hörs ljudligt samt sångare av olika slag. Glöm inte heller bort öns ängen där Alvena lindaräng hör till de finare med sina orkidéer och halsbandsflugsnappare, Gotlands landskapsfågel.

Norra Gotland, Fårö och Gotska Sandön

I Lummelundsbruk rinner en bäck där strömstaren fångar insekter och smådjur. I Tingstäde träsk spelar nattsångare från vassbäddarna och får sällskap av sumphönsen. Filehajdar är ett av norra Gotlands största vildmarksområden bestående av karg alvarsmark och hällmarksskogar. Hackspettar, orre, korsnäbbar, nattskärra och mycket mer kan du få uppleva i denna ensliga miljö. På Fårö kan du utöver de kända raukområdena besöka lokaler som är rika på fågel. Allt från nötkråkor i hasseldungarna i Klintängarna, dvärgmåsar och svarttärnor i Ajkesträsk till fantastiska sträck av gäss, änder, lom och vadare vid Norsholmen. För att komma till nationalparken Gotska Sandön får man åka båt men väl där är naturen och fågellivet utmärkt. Ön består av sanddyner och de få vattenhål som finns besöks flitigt av öns fåglar.

Hoburgen

Hoburgen och Rivet

En av Sveriges artrikaste lokaler. Väl värt ett besök – vilken tid som helst på året! Besök gärna Sundregruppens hemsida för info om när ringmärkning pågår. Du hittar sidan här.

Grötlingboudde

Grötlingboudd

En bortglömd lokal för många, fast här finns mycket att se! Väl värt ett besök. Skåda av vätarna runt udden eller vasspartierna i Gansviken. Eller kanske köra längst ut på uddvägen och ta med fikakorg och tub till vindskyddet? Chanserna är goda att Du stöter på spännande arter.

Klintehamnsviken

Klintehamnsviken

Parkera vid hamnen där båtarna går till Stora Karlsö och skåda dig inåt. Här finns många arter and, mås- och rovfågel – och om du har tur en kungsfiskare precis vid åmynningen.

Hällarna

Hällarna i Visby

Fantastisk lokal i Visbys södra del med möjligheter till rariteter för den uppmärksamme! Ortolansparv, svarthakad buskskvätta och alpseglare har setts här.

Lummelunda

Lummelunda

Här är det många fågelskådare som i januari ser årets första strömstare. Inte sällan får de också se stjärtmes, större och mindre hackspett och nötväcka. På lokalen upptäcktes vintern 2014/2015 en mellanspett!