Remissvar och yttranden

GOF jobbar aktivt med ärenden rörande den gotländska fågelfaunan och fungerar som remissinstans. Nedan publiceras några yttranden och skrivelser som föreningen gjort. Arkivet är inte fullständigt men efter hand kommer fler yttranden att läggas upp.

2024

2023

2015

2014

2013

2012

2011

Äldre yttranden

Vill Du läsa ännu tidigare yttranden? Hör av Dig till GOF så skickar vi de dokument Du efterfrågar! Nedan ser Du rubriker på yttranden från 2010 och tidigare.

2010

 • Remissvar angående vindkraftparken på Mästermyr – feb 2010

2009

 • Remissvar angående Nord Streams gasprojekt – maj 2009
 • Bläckuartikel om vindkraft på Gotland – april 2009
 • Vindkraftspolicy – april 2009
 • Remissvar på kommunens förslag på översiktsplan “Bygg Gotland” – april 2009
 • Synpunkter på vindkraft vid Mästermyr, skrivelse till Vattenfall – januari 2009

2007

 • Synpunkter på Åtgärdsprogrammet för sydlig kärrsnäppa.
 • Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark

2006

 • Synpunkter angående förslag på områden för vattenskoter + Länsstyrelsens beslut.
 • Synpunkter på tillståndsansökan enligt miljöbalken från Nordkalk AB för provbrytning av kalk inom fastigheten Bunge Ducker 1:64, Gotlands kommun.

2005

 • Svar på förslag till bevarandeplaner för Natura 2000-områden.

2004

 • GOF’s synpunkter angående röjning på Stora Karlsö.
 • Svar på förslag till bevarandeplaner för Hoburgsbank och Salvorev.

2002

 • Yttrande om översiktsplan för vindkraft på mellersta och norra Gotland inklusive vattenområdena.

Mer information om yttranden

Gå gärna in på dessa hemsidor och läs om beslut i naturvårdsfrågor på Gotland:

Länsstyrelsen på Gotland

Gotlands kommun