Sångsvanen i Sverige och i övriga Europa har visat en markant ökning de senaste årtiondena. År 1995 startades samordnade räkningar (även mindre sångsvan) för att få en helhetsbild för hela Europa. Räkningarna görs vart femte år. Nu är det dags igen. Inventeringen äger rum helgen 17-18 januari.

sangsvanspar_tgp

Sångsvanspar, Cygnus cygnus. Foto: Torsten Green-Petersen.

Alla observationer är viktiga för att få en helhetsbild för Gotland. Rapportera på Svalan eller direkt till mig. Rapportera datum, tid, plats, antal gamla och 2K, biotop dvs typ av fält eller vatten. Jag kommer att göra en samman-fattning av räkningen. Tack för Dina rapporter.

Clas Hermansson