Fortsatta besök från öster

Som berättats tidigare har det de senaste veckorna varit fullt fart i skådar-Sverige. De östliga vindarna har givit oss observationer av flera intressanta östliga arter här på Gotland. I fredags var det dags igen! Då hittade Mattias Gerdin en ökensångare vid stranden,...

Första tornfalksholken på Gotland uppsatt

Nu är den första oss veterligt tornfalksholken uppsatt på Gotland. Föreningen har diskuterat under många år att bygga tornfalksholkar och sätta upp på Gotland. Det började för att antal år sedan då dåvarande vägverket erbjöd sig att vara holkvärdar på sina vägskyltar...

Det var inte slut med Isabella!

Den enorma vågen av rara fågelarter från Asien bara fortsätter, dag efter dag. Vi fick ju en ”normal” försmak med lite tajgasångare i september, men sen gick proppen ur. Tvåsiffrigt antal sibiriska järnsparvar, brunsångare, ökenstenskvättor med mera. Hur länge håller...

Pubafton fredagen den 18 november

Snart är det dags för den årliga skådarpuben på Black Sheep Arms i Visby. Vi träffas fredagen den 18 november kl. 19:00. Vi garanterar en trevlig kväll, god mat och dryck samt inte minst många skrönor om höstens fågelskådande. Du som anmäler Dig kommer att få menyn...

Äggsamlare, även idag

Jag tror alla blev ordentligt omtumlade när Tomas Birkö, som jobbat åt polisen kring faunakrimialitet, höll sin föreläsning på Vita Huset på senaste inneträffen. Vi som intresserar oss för fåglar anar nog inte att det förekommer både boplundringar och att det finns...

Ny publikation över Gotlands fåglar planeras

Gotlands Ornitologiska Förenings styrelse har beslutat att påbörja arbetet med en publikation som har arbetsnamnet “Gotlands fåglar”. Vi har funnit att det finns ett stort behov att göra en heltäckande dokumentation över fåglarna på Gotland. Förutom de artiklar som...

Äntligen Isabella!

Vissa fågelarter pratas det mer om än andra. Varför ses de så ofta på andra ställen i landet men de landar inte på Gotland. Oftast handlar det förstås om en slump, men sen kan det handla om naturliga förklaringar. Olika arter har ju olika flyttvägar. Men så hände det...