Brott och straff – inneträff den 11 oktober

Ett föredrag om faunakriminalitet Thomas Birkö har jobbat som sakkunnig åt Polisen i ärenden kring faunakriminalitet bl.a. med äggsamlingsbrott. Plats: Vita Huset på Ekmansgatan 11. Tid: klockan 18.00. Välkomna!

Information från styrelsen

Det har hänt mycket inom Gotlands Ornitologiska Förening under 2016. Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg Sivert Söderlund som vice ordförande, Mattias Andersson som kassör och Clas Hermansson som sekreterare.  Vi har hittills haft sex styrelsemöten...

Söndagen 23 oktober – Hummelbosholm i Burs

Det var länge sedan vi hade en utflykt till denna udde, som är en välbetad strandäng med enbuskar. I slutet på oktober kan enbuskarna och vinterståndarna dölja små hemligheter från öster. Längst ut på udden kan det stå andra spännande arter. Norr om finns den...

Exkursionsrapport – Sundre den 11 september 2016

Vissa utflyktsmål har en speciell dragningskraft, nästan oberoende av tiden på året. Sundre, med Hoburgen i sydväst samt Alvret och Muskmyr uppe i norr, är ett sådant område. Speciellt under fåglarnas flyttning kan man räkna med att finna allt möjligt spännande....