Seminarium – Säl och skarv på Gotland, den 20 februari

Befintlig kunskap och pågående forskning presenteras. Ordförande Måns Hjernquist är en av föreläsarna och redovisar delar av en långtidsstudie av födoval hos storskarv på Lilla Karlsö mellan åren 1992-2016. Måndag den 20 februari kl 18.00- 20.00 på Campus Gotland, sal...

Årsmöte

Tisdagen den 21 februari kl. 18.00 på Vita Huset Ekmansgatan 11, Visby. Proposition om nya stadgar, se information i Bläcku nr 2 2016. Efter mötesförhandlingarna kommer Tomas Carlsson att berätta lite lättsammare anekdoter och annat skoj, kanske med anknytningar till...