Föreningens “matbord” är laddat

Sivert Söderlund från styrelsen låter meddela att föreningens matningsplats för vintertättingar nu är igång. Det ligger som tidigare år i “sumpskogen” på Södra hällarnas naturreservat i Visby. Här kan du se flera av de vanliga fågelbordsgästerna på nära...