Sivert utsedd till Årets Djurvän på Gotland 2014

Vår mångsysslande och populäre profil Sivert Söderlund överraskades idag av två representanter för Gotlands Djurskyddsförening, de som står bakom den fina utmärkelsen. Läs nyheten och lyssna hur det gick till! Länk till Sverige Radio. Äras den som äras bör. Stort...

Årsmötet 2015

I går kväll ägde föreningens årsmöte rum på Ekmansgatan i Visby. Efter entrérätten korv med bröd hälsade ordförande Måns Hjernquist alla välkomna. Därnäst valdes Johan Träff till mötesordförande och han flankerades strax på podiet av Tomas Johansson, vald till...

Sjöfågelräkningen på Gotland i januari 2015

Räkningar av sjöfåglarna runt Gotlands kust påbörjades 1969. Årets räkning i mitten av januari var den 47:e i ordningen. För tredje året i följd lyckades vi täcka hela kusten runt Gotland och Fårö, en sträcka av 77 mil. Utan 15 personers ideella arbete hade det inte...

Bokauktion till minne av Lars-Åke Pettersson

Vår framlidne medlem Lars-Åke Pettersson har skänkt fågelböcker till Gotlands Ornitologiska Förening. Böckerna kommer att försäljas på auktion vid årsmötet tisdagen den 24 februari 2015. Du kan naturligtvis lämna bud innan mötet om Du har förhinder att närvara på...

Kallelse till årsmöte

Tisdag 24 februari hålls årsmötet 2015 på Ekmansgatan 11 i Visby. Efter val och andra formaliteter bjuder vi på fika. Därtill håller Torsten Green-Petersen ett bildföredrag om Patagonien och Eldslandet i Chile, som han besökte i början av 2014. Nedan är en länk till...

Räkningen av koltrastar förl

Det milda vädret under januari månad medförde att färre antal koltrastar rapporterades än förväntat. Därför har vi förlängt räkningen till 15 februari. Låt oss hoppas på snö och några minusgrader. Rapporter skickas till clas.hermansson@telia.com eller per telefon...

Baltic Seabird Project – info 2014

För våra läsare som är särskilt intresserade av Stora Karlsö publiceras här en återblick för 2014. Först några inledande ord och sedan länk till BSP:s verksamhetsrapport. 2014 har passerat. Inom Baltic Seabird Project är planeringen i full gång inför fältsäsongen på...