Inventering av dammar, stenbrott och grustag 2018

Gotlands Ornitologiska Förening kommer under 2018 att inventera öns dammar, vattenfyllda stenbrott och grustag med en yta på minst 500 m². Syftet är att vi skall få bättre kunskap om fågelförekomsten under häckningstid, inte minst som ett viktigt bidrag till vår...

En sydlig flugfångare på besök

Idag onsdag upptäckte Lasse Ericson en rostgumpsvala ute vid fiskeläget på Brissund. Det höll till en blandad flock med svalor runt bodarna och revet, de sågs till och från under hela dagen. Rostgumpsvalan är som sagt en tämligen sällsynt gäst från södra Europa. Det...

Välkommen på invigning!

Den 1 maj kl 11:00 klipper vi bandet till Storårdens fågeltorn i Fide. Det senaste tillskottet för fågelskådaren på Storsudret, fågeltornet vid Storården, finns nu på plats för att göra natur- och fågelupplevelserna ännu bättre när Du besöker öns södra delar. Gotlands...

Vårfåglar på Fårö 8 april

Efter starten vid kyrkan blev första stoppet vid Mölnor träsk. Där sågs den första bruna kärrhöken för året, en hona, flyga omkring och även första skärfläckan flög förbi. Vidare sågs rödbena, storspov och femton krickor. I Alnäsavik och vid Västerriv låg bland annat...

Vandring på Hällarna den 9 april

På vårens varmaste dag gick tredje vandringen ”i stans utkanter,” det föranledde att flera deltagare lämnade överflödiga plagg i bilarna. Vandringen startade på P-platsen bakom Länsstyrelsen på Visborg och gick igenom Donnershage, som är en liten men mycket bra...