Lausvik den 16 augusti

Det är alltid ett lotteri att få ”rätt” förhållanden för fågelskådning i Lausvik. Beroende på vattennivån erbjuder lokalen lämpliga förutsättningar för olika artgrupper. Vi hade förstås hoppats på blottlagda sandrevlar för att attrahera vadare, men dagsläget erbjöd en...