Söndag 2 april – Vårsträcket vid Nyhamn, Lummelunda

Ett av vårens stora evenemang är sträcket av sjöfåglar, främst ejdrarna, längs vår kust. Det är alltid ett lotteri att pricka den ”rätta” dagen men vi gör ett försök. Vi fattar posto vid fiskebodarna i Nyhamn och hoppas på fina, blandade flockar. Ta gärna med något...

Söndag 16 april – Vårpromenad på Södra hällarna (67)

I stadens direkta närhet har vi ett fantastiskt ströv- och fågelområde, nämligen det gamla militärområdet som numera är naturreservat. Frodig lövskog, buskklädda hällmarker och en milsvid havsutsikt. Samling på reservatsparkeringen söder om Leva kungslador kl. 08:00....