För våra läsare som är särskilt intresserade av Stora Karlsö publiceras här en återblick för 2014. Först några inledande ord och sedan länk till BSP:s verksamhetsrapport.

2014 har passerat. Inom Baltic Seabird Project är planeringen i full gång inför fältsäsongen på Stora Karlsö 2015. Vi har ett spännande år framför oss, och ett spännande och händelserikt år i bagaget. Vi vill passa på att tacka alla ni som gjort detta möjligt! I det bifogade bladet presenterar vi kort vår verksamhet och resultat från 2014 års arbete. Trevlig läsning!

Baltic Seabird Project (Stora Karlsö) verksamhetsrapport 2014 finner Du här.