koltrastinventering-2014_ow

Nu är det fritt fram att räkna koltrastar en halv månad till! Foto: Ola Wizén.

Det milda vädret under januari månad medförde att färre antal koltrastar rapporterades än förväntat. Därför har vi förlängt räkningen till 15 februari. Låt oss hoppas på snö och några minusgrader. Rapporter skickas till clas.hermansson@telia.com eller per telefon 070-254 03 95.

Clas Hermansson