Vår framlidne medlem Lars-Åke Pettersson har skänkt fågelböcker till Gotlands Ornitologiska Förening. Böckerna kommer att försäljas på auktion vid årsmötet tisdagen den 24 februari 2015. Du kan naturligtvis lämna bud innan mötet om Du har förhinder att närvara på årsmötet.

Se förteckning över böckerna. Angivna priser är lägsta utropspris och budgivning avslutas på årsmötet. Bud meddelas till Clas Hermansson på telefon 070-254 03 95 alternativt via e-post clas.hermansson@telia.com. Intäkterna är till minne av Lars-Åke och till förmån för GOF:s fågelskydd och fågelforskning. Förteckningen hämtas via nedanstående länk.

Förteckning över böcker som auktioneras ut till förmån för fågelskydd

Clas Hermansson