Räkningar av sjöfåglarna runt Gotlands kust påbörjades 1969. Årets räkning i mitten av januari var den 47:e i ordningen. För tredje året i följd lyckades vi täcka hela kusten runt Gotland och Fårö, en sträcka av 77 mil. Utan 15 personers ideella arbete hade det inte varit möjligt att genomföra räkningen, som ingår ett internationellt samarbete. Totalt inräknades 129 200 sjöfåglar längs våra kuster.

sjofagelrakningen-2015_ow

Sothöns (Fulica atra) letar ibland föda på land, som här i Klintehamn. Foto: Ola Wizén.

Vanligaste arterna var:
Vigg                    47 100
Bergand            23 800
Gräsand            22 300
Knipa                 12 900
Knölsvan             7 200

Dessa arter svarade för 88 % av det totala antalet sjöfåglar.
Resultatet överensstämmer i stort med föregående års räkningar.

Antalet bergänder (23 800) är stort. Förekomsten i västra Europa är uppskattad till 310 000 fåglar. Antalet som finns vid Gotland uppgår således till 8 %. En anmärkningsvärt stor andel.

Clas Hermansson