I går kväll ägde föreningens årsmöte rum på Ekmansgatan i Visby. Efter entrérätten korv med bröd hälsade ordförande Måns Hjernquist alla välkomna. Därnäst valdes Johan Träff till mötesordförande och han flankerades strax på podiet av Tomas Johansson, vald till mötessekreterare. Som justerings-personer utsågs Torsten Green-Petersen och Sven-Olof Lundgren. En församling på 34 personer inklusive en eftersläntrare, gick uppmärksamt igenom mötesförhandlingarnas olika faser, såsom verksamhetsberättelse, ekonomi-redovisning och revisorernas godkännande av 2014 års förvaltning. När allt tragglats igenom beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

arsmotet-2015_1_ow

Uppmärksamma deltagare, efterhand som mötets ärenden hade sin gång.

Därefter vidtog valen till nästa styrelse och övriga föreningsfunktioner. Det blev omval på ett år för Måns Hjernquist som ordförande och omval på två år för Sivert Söderlund och Tomas Carlsson. Nyval av Mattias Andersson, som önskades välkommen in med en spontan applåd. Inom revisionen skedde en liten omgruppering; omval av Lars Brolund och nyval av Erik Fröding som revisorer och till revisorssuppleanter utsågs Fredrik Gustafsson och Björn Lilja. Valberedningen tackades för väl utfört arbete och fick finna sig i att bli omvald.
Under punkten övriga frågor presenterades den verksamhetsplan för 2015 som styrelsen utarbetat. Där ingår bland annat en ny bok om fågelskådning på Gotland, framtagande av utställningsmaterial, planer kring fågeltorn och besöksanläggningar samt förhoppningar om en omgjord hemsida. När detta var sagt, var själva årsmötet avklarat och höga röster gjorde sig hörda: ”koffein”! En välbehövlig fikapaus med bensträckare tog vid.

arsmotet-2015_2_ow

Föredragshållaren Torsten Green-Petersen orienterade oss i kondorernas rike.

När alla återigen var nöjda, tog kvällens föredragshållare till orda. Torsten Green-Petersen tog oss med till Patagonien och Eldslandet i Chile. Ackompanjerat av hänförande bilder av fåglar, däggdjur och ofta dramatiska landskap och prövande vädersituationer, lotsades vi igenom resan som före-togs i januari 2014. Lockande och vackert på många sätt.

arsmotet-2015_3_ow

Bokauktionen förrättades av en Clas Hermansson i högform, Tord Lantz var handräckare. Samtliga foton: Ola Wizén.

Kvällen avslutades med en bokauktion efter avlidne Lars-Åke Pettersson. Böcker som skänkts till GOF och utfallet innebär ett välkommet tillskott till öns fågelskydd. Det ena klassiska bokverket efter det andra försvann med strykande åtgång och sent på kvällen skingrades vi åt skilda håll i vårvinter-mörkret. Känslan av att vända blad har sällan varit så tydlig efter ett årsmöte.

Webbredaktionen