Knölsvanen är 2015 års inventeringsart för Gotlands Ornitologiska Förening. Vi vill veta mera om antalet häckande svanar. Den senaste uppskattningen är att det finns ungefär 120 par knölsvanar som häckar på Gotland. Men var finns de och hur lyckas de med häckningen?
Vi är tacksamma för alla rapporter om häckande knölsvanar och deras häckningsutfall. Rapportera till GOF via e-post inventering@blacku.se eller på rapport-systemet Svalan/Artportalen. Du kan också rapportera per telefon eller ställa frågor till GOF:s inventeringsgrupp, Clas Hermansson, tel. 070-254 03 95.

knolsvanspar-i-skogsvat_ow

Knölsvanspar i skogsvät. Foto: Ola Wizén.