Dagens fågelvandring på Hällarna lockade 21 deltagare. Som tur var kom några på cykel, annars hade vi fyllt upp hela parkeringsplatsen på Träffpunkt Gotland. Nästa gång får vi hänvisa till den nyanlagda P-platsen söder om LEVA.

Vi började med att gå den uppröjda stigen tvärs igenom sumpskogen, som jag verkligen vill rekommendera för alla besökare. Där kommer man väldigt nära fåglarna och deras läten, dessutom väldigt nära holkarna som hänger i ögonhöjd. Idag kunde vi på nära hålla höra och till och med se både gransångare och lövsångare. Det var förstås många andra läten i skogen, som ju blandas och gör dem knepiga att klara ut men med träning finns det hopp. Det hördes bland annat gärdsmyg, ärtsångare, törnsångare, svarthätta och bofink.

Dagens överraskningar var två skärpiplärkor ute vid branten tillsammans med en buskskvätta och några revirhävdande stenskvättor. Vandringsledare var

Sivert Söderlund