Efter en morgon med ett häftigt regn och en isande frisk västlig vind hade jag inga större förhoppningar om att denna exkursion skulle locka några större skaror. Dock, så vid sjutiden befann sig i alla fall åtta förhoppningsfulla deltagare på plats. Endast några lövsångare sågs i lä av Hoburgsklippans brant. Väl på plats vid ringmärkarboden så förevisades en ettårig ärtsångare i handen. Det blåste här så mycket att det nätt och jämt gick att hålla fångstnäten igång. Vi fick även se hur fångst- och ringmärkningsproceduren gick till.

Efter en kortare fikapaus togs en promenad över buskmarkerna mot Rivsviken. En överflygande mindre strandpipare var en oväntad observation. Ärtsångare sjöng i snåren, och på läsidan av ett buskage kunde en honfärgad mindre flugsnappare ses i fint ljus under en längre tid. I ett annat buskage satt en härmsångare och en trädgårdssångare och sjöng, dock ville ingen av fåglarna visa sig i blåsten. Så vi fick nöja oss med att höra dessa. Väl vid Rivsviken observerades grå flugsnappare, buskskvätta, gulärla och dessutom en hel del svalor som födosökte över vattnet. Därefter promenerade vi tillbaka till ringmärkarboden där en svartvit flugsnappare visades upp. Dagens fångst slutade på tio individer. Efter detta avslutades exkursionen och deltagarna tackades för sin medverkan.

Björn Lilja

hoburgen-maj_bjorn-lilja

Foto: Björn Lilja