Visby den 3 oktober

Ett underbart sensommarväder mötte oss vid grillplatsen på udden i N delen av Gustavsvik. Det var nästan ingen vind och lite gammal sjö, som lade sig mer och mer. Vi var två personer till en början, en tredje anslöt och till slut blev vi 4 som njöt av solen o värmen. Fåglar var ändamålet med vår närvaro och en del sträckte mot S. Vi hade storlom, alfågel, skäggdopping, sjöorre, gråhäger, grågås, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, småskrak och sädgås. Knölsvan simmade långt ut i V. Efter en dryg timme vandrade vi mot Flundreviken och där var det mer arter. Grågäss kom inflygande från O med vitkindad gås, kanadagås och sädgås i följe. Ett stort antal tofsvipor omkring 300 ex var uppe och flög, steglits, sävsparv, sothöna, kricka, storskarv, gräsand, storskrak, knipa och ringduva. Sedan vandrade vi in i skogen N Åsbergska hagen och vi avslutade vid hagens parkering. Kungsfågel, svartmes, större hackspett och koltrast blev de sista arterna. På artportalen.se finns arterna inlagda.

Lars Brolund, exkursionsledare