Under Sivert Söderlunds (tel. 070-332 66 77) sakkunniga ledning får vi studera fågelbordens besökare, samt samtala om vilken mat som är bäst för olika fågelarter. Vi börjar vid GOFs fågelbord vid Hällarna, och fortsätter vidare (om vädret tillåter), till några andra matningar i Visby. Det är också den stora fågelbordsräkningshelgen i hela Sverige, dra ditt strå till stacken! Samling kl. 10.00 vid parkeringen söder om Leva.