Tro inte att vintern är öde i naturen. Klintehamn har ett rikt och varierat fågelliv om vintern. Pilgrimsfalk och örn jagar ofta bland änder och doppingar i hamnen.

I åmynningarna finns ibland vattenrallar och kungsfiskare, i vassen smyger den svårsedda rördrommen. Längre upp i samhället övervintrar en stor mängd småfåglar. Passa på att med Sivert Söderlund (tel. 070-332 66 77) utforska dessa fågelmarker.

Samling vid Karlsökajen (där båten till Stora Karlsö lägger till om sommaren) i Klintehamns hamn kl. 10.00