Föreningens medlemmar kallas till Gotlands Ornitologiska Förenings ordinarie Årsmöte kl. 18.00 i Vita Huset, Ekmansgatan 11 Visby.  Föreningen bjuder på fika.

Efter sedvanligt årsmöte kommer ett program som senare presenteras på föreningens hemsida. Ansvarig för det praktiska är Sivert Söderlund.