Det blev en välbesökt fågelvandring idag för nybörjare i Klintehamns hamn med 25 deltagare. Det visar på ett stort intresse bland allmänheten, som vi måste ta till vara genom att anordna flera utflykter.
Vi planerar redan för flera för nybörjare i vår, så gå gärna in på vår hemsida och se när det blir nästa gång. Vi fick se de fåglar som brukar övervintra i hamnen nämligen vigg, storskrake, brunand, gräsand, knölsvan , bergand som dock är svårare att hitta, den eleganta salskraken, och två arter som redan återkommit från vinterlokalerna nämligen grågås och gravand. Småfåglar var det mycket sparsamt av i omgivningen.

/Sivert