Det blev ett välbesökt årsmöte med förhandlingar, information, avtackningar och bokauktion. Per Smitterberg höll i klubban under mötet, Måns Hjernquist informerade om senaste nytt från SOF, Sivert Söderlund berättade om planer för nytt fågeltorn i Burgsviken och vårt samarbete med Lergravsprojektet, Clas Hermansson redogjorde för bokprojektet och höll den avslutade bokauktionen.

Per Smitterberg utsågs till hedersmedlem i GOF efter mångårigt arbete i föreningen. Bland meriterna finns arbete inom styrelsen, rapportkommitén, inventeringsgruppen, Bläcku redaktionen, föredrag och exkursioner samt inte minst författare till många artiklar och böcker. Nu senast boken Skåda fåglar på Gotland. Ett stort grattis och tack till Per.

Tre ledamöter lämnade styrelsen efter mångårigt arbete, Tord Lantz (18 år), Tomas Johansson (14 år) och Sten Wikström (11 år). De uppvaktades med blommor och paket. Ett stort tack för totalt 43 års tjänst i föreningen!

20160223_192637

Arvid Svanborg, Sven-Olof Lundgren och Clas Hermansson valdes som nya ledamöter i styrelsen. Erik Fröding och Lars Brolund valdes till revisorer. Sten Wikström och Per Smitterberg erhöll hedersuppdraget att ingå i valberedningen. Vad hade kvällen varit utan korvmingel, kaffe, hembakade bullar och vaniljhorn! Ett stort tack till Mia Holmebrant.