Utflykt till Snoderviken och Klase på sydvästkusten
Mitt i våren får du möta vadare och änder samt många andra arter. I detta fågeleldorado blir du vägledd av Per Smitterberg. (070-568 53 68). Samling vid Sproge kyrka kl. 07.00.