Med hjälp av Sivert Söderlund (tel. 070-332 66 77) lyssnar vi och benar ut vilken sång som tillhör respektive fågelart. Ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om osynliga och obekanta, men väl så ljudliga fåglar. Samling vid parkeringen söder om ”Leva” (ut mot Hällarna) kl. 18.00.Hällarna i Visbys södra utkant är ett mycket naturskönt område med gott om fåglar. I maj kommer många sångare och på Hällarna kan man särskilt studera olika sångare som lövsångare, ärtsångare, törnsångare och svarthätta.