Västergarn och Paviken

Skåda våtmarkens vingar i ett av öns finaste fågelområden. Samling vid Västergarns hamn kl. 18.00. Sten Wikström leder utflykten (tel. 070-754 60 25).