Efter flera års process har nu två ärenden som föreningen varit part i avgjorts i domstol. Utgången blev att föreningens linje vann och därmed att havsörnar och kungsörnar skyddas mot exploateringar av vindkraft. I båda fallen har exploatörerna drivit sina projektplaner trots vetskapen om förekomst av bl.a. örnar i områdena. BirdLife Sverige har skrivit om dessa fall, se länkar:

Länkar: Kungsörnen vann över vindkraften och mer info även i SOFNETs nyhetsarkiv

 

IMG_8675

En gammal havsörn som dödats av vindkraftverk vid Näsudden i maj, bara en av flera hittills i år som påträffats skadade eller dödade genom kollision med vindkraftverk. Foto: Måns Hjernquist