Vissa utflyktsmål har en speciell dragningskraft, nästan oberoende av tiden på året. Sundre, med Hoburgen i sydväst samt Alvret och Muskmyr uppe i norr, är ett sådant område. Speciellt under fåglarnas flyttning kan man räkna med att finna allt möjligt spännande. September är en idealisk tid då både sjöfåglar, rovfåglar och tättingar av många arter passerar. Trots ett ganska lågt och grått molntak som mötte oss vid Hoburgsklippan, var det ett drygt dussin skådarsugna som ville njuta av denna septembermorgon på öns sydspets. Redan under samlingen kunde vi konstatera att ett stort antal sparvhökar också lockades hit. Exkursionsledaren målade uppe möjligheter att få se ”den ena rara arten efter den andra”. De senaste veckorna har det hittats en hel del stäpphökar och tajgasångare, som två exempel på ovan nämnda. Vi vandrade sakta ner till sydosthörnet av klippan och fattade posto på höjden mellan märkboden och Hoburgsfälten. Härifrån missar man nästan inget, speciellt med så många ögon och kikare.

larkfalk

Lärkfalkarna jagade sländor vid Muskmyr. Foto: Erik Fröding

Uppe över klippkanten hängde ett gäng korpar som fick sällskap av en stadig ung duvhök. Havsörn visade förstås upp sig men konstigt nog höll sig kungsörnarna borta. I fångsten var det ganska magert men deltagarna fick bland annat se en sparvhök på armslängds avstånd! Över havet flög mest måsfåglar men några storlommar piggade upp. Lyckligtvis behagade en ung stäpphök visa upp sig när den jagade över fälten mellan Majstre och Rivet. Det piggade onekligen upp deltagarna.

sparvhok-ringmarkt-160911

En sparvhök, hane,  född 2016 fångades, ringmärktes och förevisades av Clas Hermansson. Foto: Erik Fröding

per-smitterberg-160911-1200px

Exkursionsledare Per Smitterberg rättar till ryggsäcken inför dagens övningar. Foto: Erik Fröding

asa-bjornholm-1200px

Åsa Björnholm, glad deltagare vid dagens rovfågelexkursion. Foto: Erik Fröding

Efter några timmar tackade vi Sundregruppens personal för sällskapet och begav oss till bilarna för en ”andra frukost”. Under denna spanades in fyra bivråkar och fjorton myrspovar på sydsträck. Via telefon inkom tips om en aftonfalk vid fyrbergets östra kant och därför förflyttades styrkorna dit. Tyvärr kunde den inte återfinnas, men flera tornfalkar samt en ung stäpphök, kanske samma som på morgonen, sågs fint.

duvhok-korp-160911-4-2

Några korpar vid Hoburgsklippan retades under förmiddagen med en duvhök – en riskfylld sysselsättning. Foto: Per Smitterberg

Som avslutning körde vi upp till Muskmyr för att fylla på rovfågellistan. Det blev inga stora siffror men fjällvråk, flera lärkfalkar, brun kärrhök och kungsörn kunde skrivas in. Det resulterade i ett dussin arter rovfåglar vilket gjorde alla nöjda och vi tackade varandra för en härlig morgon i gott sällskap. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg