Ett föredrag om faunakriminalitet

Thomas Birkö har jobbat som sakkunnig åt Polisen i ärenden kring faunakriminalitet bl.a. med äggsamlingsbrott.

Plats: Vita Huset på Ekmansgatan 11. Tid: klockan 18.00.

Välkomna!