Vissa fågelarter pratas det mer om än andra. Varför ses de så ofta på andra ställen i landet men de landar inte på Gotland. Oftast handlar det förstås om en slump, men sen kan det handla om naturliga förklaringar. Olika arter har ju olika flyttvägar. Men så hände det äntligen. När den gästande skådaren Martin Berry spanade fåglar ute på Näsudden den 6 oktober, hittade han en skum ljus stenskvätta på strandbackarna vid Bodudd. Efter lite bildanalyser kom man fram till att det rörde sig om en isabellastenskvätta!! Det var redan eftermiddag men ett antal skådare, som fanns i närheten, hade lyckan att hinna fram och se den. På fredag morgon, jag anlände efter nattjobb klockan åtta, var det redan ”kö” och bilarna stod längs ”vägs ände”. Fågeln var bevakad nästan hela tiden, men smet undan då och då. Den favoriserade två områden, de kortbetade gräsytorna ute mot uddens spets eller markerna närmare grinden.

 

Isabellastenskvätta 161007

Isabellastenskvätta, Näsudden, 161007. Foto: Per Smitterberg

 

Tillbaka till arten. Varför den vägrat att besöka Gotland är lite av ett mysterium men förmodligen endast en slump. Däremot har vi ju haft glädjen att hitta ett större antal av ”kusinerna” ökenstenskvätta och nunnestenskvätta. Nu ”fattas” bara medelhavsstenskvättan! Det kan också nämnas att under fredagen hittades dessutom tajgasångare, kungsfågelsångare, brunsångare och sibirisk piplärka. Till sist ska det sägas att fynden av arterna ännu skall behandlas och godkännas av Rrk och Rk.

Per Smitterberg