Gotlands Ornitologiska Förenings styrelse har beslutat att påbörja arbetet med en publikation som har arbetsnamnet “Gotlands fåglar”. Vi har funnit att det finns ett stort behov att göra en heltäckande dokumentation över fåglarna på Gotland. Förutom de artiklar som finns i vår tidskrift Bläcku, äldre böcker och rapporter från Länsstyrelsen är mycket lite publicerat. Vi får gå tillbaka till Nils Nohréns dokumentation från 1958 för att finna omfattande uppgifter om Gotlands fåglar.

Det finns i dagsläget inget beslutat om projektets organisation och innehåll. Därför vill föreningen ta vara på alla idéer och synpunkter från våra medlemmar. Alla intresserade medlemmar skall ha möjlighet att bidra med synpunkter och idéer på en uppstartsträff. Därefter kommer styrelsen besluta hur vi skall arbeta vidare med projektet.

Boka in torsdagen den 10 november, kl. 18:00.

Vi träffas på Brf Linden, Visborgsgatan 28, Visby.

Föranmälan om deltagande till undertecknad senast söndagen den 6 november.

Clas Hermansson

tel. 0702 54 03 95

clas.hermansson@telia.com