Jag tror alla blev ordentligt omtumlade när Tomas Birkö, som jobbat åt polisen kring faunakrimialitet, höll sin föreläsning på Vita Huset på senaste inneträffen.

Vi som intresserar oss för fåglar anar nog inte att det förekommer både boplundringar och att det finns folk som ägnar sig åt äggsamlingar idag. Man tror ju att det är länge sedan man höll på med sådant. Det väckte en del förstämning när Tomas avslöjade mycket av vad som framkommit i polisutredningarna. Ett 30-tal åhörare satt väldigt tysta och lyssnade på hans spännande berättelser. Det väcker lite tankar om att dölja rapporterna på Artportalen när det gäller häckningar. Även en mindre hackspetts häckning fanns noterad i en av en äggsamlares anteckningar.

Sivert Söderlund