Nu är den första oss veterligt tornfalksholken uppsatt på Gotland.

Föreningen har diskuterat under många år att bygga tornfalksholkar och sätta upp på Gotland. Det började för att antal år sedan då dåvarande vägverket erbjöd sig att vara holkvärdar på sina vägskyltar på fastlandet. Vi på Gotland fick en släng av sleven men kom inte riktigt till skott. Anledningen var väl att tornfalken inte häckar på Gotland av skälet att det inte finns sork här.

Tornfalksholk. Foto: Sivert Söderlund

Icke förty så måste vi väl prova i alla fall tyckte medlemmen Sven-Olof Lundgren (numera ingående i styrelsen) som var en av tillverkarna av föreningens holkar i naturreservatet på Hällarna. Tillsammans med undertecknad har han jagat på och resultatet finns nu på en lada på södra Gotland.

Det finns planer för ytterligare holkar  på  lämpliga ställen.

Sivert Söderlund