Som berättats tidigare har det de senaste veckorna varit fullt fart i skådar-Sverige. De östliga vindarna har givit oss observationer av flera intressanta östliga arter här på Gotland. I fredags var det dags igen! Då hittade Mattias Gerdin en ökensångare vid stranden, nordväst om Örnkull på östra Gotland. Den hittades i skymningen, och i gryningen på lördagmorgonen  – i regn och rusk – var det gott om hoppfulla skådare på plats. Den eftersöktes i en dryg timme, varefter den till slut återfanns av GOF:s medlem Åsa Björnholm.

Ökensångare i höstregnet, oktober 2016. Foto: Erik Fröding

Idag, den 23 oktober, sågs också en större piplärka vid Själsö norr om Visby. Denna art är en sällsynt men årlig östlig gäst. Dennis Nyström upptäckte den, och reagerade på att den hade ett avvikande lockläte. Fler skådare anslöt och det diskuterades om det eventuellt kunde röra sig om en mongolpiplärka istället. Arterna är mycket svåra att skilja åt, och det krävs inte sällan foto eller inspelning av lockläte för säker artbestämning. Analys av tagna bilder visade att det rörde sig om en större piplärka.

Erik Fröding