Hur är det att skåda fågel på savann och regnskog i Afrika?
Vi skall med ord och bild berätta om våra upplevelser bland sekreterarfåglar, gnuer, vävare, solfåglar, elefanter och gamar.
Hur bodde vi och hur fungerade guider och transporter.
Välkomna
Sten och Ann Wikström

Inneträff. Kl 18.00. Ekmansgatan 11.