Sedan några dagar har en svart rödstjärt av underarten phoenicuroides varit synlig i norra delen av Visby hamn. Det är en ovanlig gäst, som häckar så långt österut som Kina och Mongoliet. I hamnen har de senaste dagarna också två snösiskor setts födosöka vid parkeringen söder om Kallbadhuset. Inte lika ovanliga, men nog så svåra att artbestämma då likheterna med gråsiska är påfallande. Även snösparvar har setts i området. Vid reningsverket söder om hamnen har en forsärla visat upp sig fint.

Allt som allt ett flertal spännande arter, lättillgängliga för fågelintresserade Visbybor.

Erik Fröding

snosiska-erik-froding-161113

Snösiska, Visby hamn, 2016. Foto: Erik Fröding