EU-kommissionen har idag beslutat att behålla Art- och habitat och Fågeldirektivet utan ändring. Det har under en tid prövats om ändringar ska ske, inte minst har vissa intressen önskat att direktiven ska mildras. I samband med beskedet meddelas även att kommissionen ska ta fram en plan för att stärka och bättre implementera direktiven hos de olika medlemsländerna. Beskedet är mycket viktigt och glädjande för alla oss som värnar fågel- och naturskyddet. En direkt koppling till direktiven är Artskyddsförordningen som garanterar hänsyn till till exempel hotade fågelarter, vilket bland annat aktualiserats vid vindkraftsetableringar i värdefulla områden på Gotland.

Måns Hjernquist