Vinterns andra snöoväder hindrade inte de som är speciellt intresserade av örnar att lyssna på föredraget om kungsörn. Bröderna Mårten och Måns Hjernquist har studerat kungsörnar i många år. Det har bl.a. resulterat i en studie av åldersbestämning. Vi fick en detaljerad redovisning om örnarnas ruggning, byte av vingfjädrar. Kunskapen om detta är avgörande för bestämning om fågelns ålder från årsunge till en fem år gammal örn. Sedan är alla gamla (adulta) och nästan omöjliga att åldersbestämma. Måns utsökta akvareller underlättade för oss att förstå det som vi egentligen inte borde förstå. Det var pedagogik på högsta nivå. Med föredraget i minne skall jag äntligen försöka bestämma åldern på de kungsörnar som jag ser.  Förmodligen kommer jag använda åldrarna årsunge, subadult och adult för att inte göra några felbestämningar. Så svårt är det.

Clas Hermansson