Föreningens medlemmar kallas till föreningens ordinarie årsmöte kl. 18.00  på Vita Huset Ekmansgatan 11, Visby.  I år skall vi bl.a prata om och besluta om nya stadgar. SOF- Birdlife Sverige jobbar med en integrering av regionalföreningarna som kallas Kedjan. Den har varit uppe till diskussion tidigare i föreningen, så nu är det dags att fortsätta att höra medlemmarnas åsikter. Vår fantastiske berättare Tomas Carlsson kommer under kvällen att berätta lite lättsammare anekdoter och annat skoj, kanske med anknytningar till fåglar. Sedvanlig fika eller förtäring. Kontaktpersson: Måns Hjernquist, tel. 070-2253291.