Befintlig kunskap och pågående forskning presenteras. Ordförande Måns Hjernquist är en av föreläsarna och redovisar delar av en långtidsstudie av födoval hos storskarv på Lilla Karlsö mellan åren 1992-2016.
Måndag den 20 februari kl 18.00- 20.00 på Campus Gotland, sal B51. Öppet för alla, välkomna!
Se bifogad pdf för mer info.