Artens historia som europeisk häckfågel går via Turkiet från ursprungsområdena i Indien.

Under början av 1900-talet etablerade sig arten mycket snabbt över Europa mot nordväst.

Den första turkduvan på Gotland sågs 1955 vid Mjölhatte träsk. I slutet av 1960-talet fanns cirka 50 par och under början av 1970-talet uppskattades att det fanns 150 par på Gotland. Nyligen har det beräknats att det finns 200 häckande par på Gotland.

Sentida rapporter tyder på att turkduvan minskat i sin förekomst. Vid en inventering i Visby innerstad 2012 fanns 8 par. Det skall jämföras med 66 par som fanns 1978. Turkduvan häckar ofta nära bostadsområden.  Paret bygger ett enkelt plattformsliknande bo av kvistar som placeras i träd eller buske, men ibland även på byggnader.

För att få mer kunskap om turkduvans förekomst kommer vi att inventera arten under 2017. Vi är därför intresserade av alla rapporter av turkduvor. Var noggrann med beskrivning av plats och tid. Vi är tacksamma om Du rapporterar på artportalen eller direkt till Lars Brolund som ansvarar för inventeringen. Lars har e-post lars.brolund@gmail.com och mob.nr 0768 31 70 93.

Clas Hermansson