Fåglar och folklore – berättelser i ett Gotländskt änge. Fågelskådning på vanliga fågelarter typiska för ett änge, samt en del om den folktro och berättelse som finns runt dessa arter. Samling vid kyrkan strax bredvid klockan 18.00. Leder gör Tomas Carlsson 070-2122591. Ta med egen fika.