Vi är intresserade av alla rapporter av häckande skator. Det är också värdefullt med rapporter om ansamlingar av skator på nattplats. Var noggrann med beskrivning av plats och tid. Du kan rapportera på Artportalen eller direkt till Clas Hermansson, e-post clas.hermansson@telia.com och mob.nr 0702 54 03 95.

Foto: Leif Berglund

Anledningen är att de beräkningar och uppskattningar som tidigare gjorts av skatornas förekomst på Gotland (200-400, 800 och 2 000 par) varierar i sådan stor grad att det är dags att försöka få en så noggrann uppfattning av förekomsten som möjligt. Detta är en del i arbetet med publikationen Gotlands fåglar.

Clas Hermansson