Väder är det jämt och denna kväll hängde regnet i trädtopparna länge men först mot 22.30 började det bli blött. 6 glada amatörer mig inräknad samåkte från Vallstena kyrka vid 21 tiden och vi parkerade på bilplatsen vid N delen av Lina träsk.

Vallarna var inte slagna och bara någon kornknarr hördes till en början men efter hand hördes ca 6 ex. Näktergalarna var i högform i träsket-lövskogen och ett tiotal räknade vi in. En gräshoppsångare hördes på nära håll, morkullor flög över oss, storspovar spelade i N-NO, en nattskärra jagade flyn längs grusvägen, enkelbeckasin spelade och sångsvan hördes i N-NO. Sångsvanen eller emt-ämt som den hetat fordom häckar numer i hela landet och det gjorde den troligen under medeltiden och framåt också vilket grundas på att emt finns i många ortsnamn över hela riket. På 1800-talet jagades den hårt iom bättre vapen och blev mycket ovanlig men nu verkar den återta sina gamla häckningsområden.

Vid 23:15 började regnet tilltaga och efter att vi försökt leta upp vaktel men fått tji så kör vi till Vallstena kyrka och där skiljs vi åt rätt nöjda i alla fall.

Lars Brolund

Exkursionsledare