Sommarens stress är över och de första arktiska vadarna börjar vända söderut. Dessutom finns det förmodligen flera spännande rovfåglar som patrullerar över strandängarna. Vi samlas vid Sproge kyrka kl 07:00 och åker sedan gemensamt ner till fiskeläget Klase. Glöm inte matsäcken! Leder och svarar på frågor gör Per Smitterberg, tel. 070 5685368.